Top menu

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

10.06.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Szkolenia w ramach projektu "Partnerstwo dla rodziny"

08.06.2020

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspiera pracowników podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa lubuskiego. Działania dotyczą między innymi rozwoju kompetencji i profesjonalizacji kadr poprzez szkolenia w ramach projektu pn. "Partnerstwo dla rodziny", który jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

PIERWSZE WNIOSKI O GRANTY UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE

04.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpatruje wnioski w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. Dzisiaj skierowaliśmy do dofinansowania 16 wniosków domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. 

Partnerzy Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

22.02.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego, żyjących w rodzinach posiadających co najmniej troje dzieci, do korzystania z Lubuskiej Karty Dużej Rodziny.

Karta  służy promocji modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza ona system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej.

M-CAR - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora.

01.06.2020

Uprzejmie informujemy, że M-CAR Usługi Sprzątające Mariusz Wierzbicki w Międzyrzeczu jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Partner oferuje od 1 % do 50% ulgi na wszystkie usługi wykonywane przez firmę, w tym sprzątanie, z wyłączeniem sprzątania klatek schodowych, koszenie trawy wokół budynków, pranie tapicerki (narożniki itp.). Miejscowości świadczenia usług: Międzyrzecz, Skwierzyna, Zbąszynek, Babimost, Dąbrówka Wielkopolska. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty!

https://www.facebook.com/mcaruslugisprzatajace

Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19

25.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia