Top menu

Zaproszenie do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej do Danii

15.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej  do Danii (organizacja 3 spotkań/wizyt w placówkach zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanym do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera). w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zaproszenie na spotkanie „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”

15.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza na spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”.

Spotkania odbędą się na północy i południu województwa, 23.05. 2018 r.  w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9) oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (ul. Sikorskiego 107),  w godz. od 9.30 do 14.30.

Konkurs VP/2018/010 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

15.05.2018

19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).
Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania ( Joint Action Plan - JAP ) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Środki z funduszy uzyskane na podstawie Planu Działania (JAP) będę udzielane na podstawie wskaźników osiągnięć i efektów/rezultatów, skupiając się na wypływie tych działań, a nie na udokumentowaniu poczynionych nakładów/zasobów na realizację działania.
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii”.

11.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii”.

Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się na stronie: www.bip.rops.lubuskie.pl

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Stanowisko: Główny specjalista

11.05.2018

 

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: Regionalny animator współpracy w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (czas trwania projektu do 31.03.2021 r.)   

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista.

Charakter stanowiska: Regionalny animator współpracy w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (czas trwania projektu do 31.03.2021 r.) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Agata Dorocka i Pani Paulina Soydam.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

10.05.2018

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Marta Towpik. 

Nabór gmin w projekcie pn. Azymut – Samodzielność - NOWY TERMIN

08.05.2018

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 18.05.2018r ., pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36,

65-042 Zielona Góra

lub na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Wojewódzka Konferencja na Temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

08.05.2018

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zaprasza do udziału w Wojewódzkiej Konferencji na Temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia