Top menu

2015

Międzynarodowy Dzień Rodzin z Lubuską Kartą Dużej Rodziny

15.05.2015

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. i od tamtej pory obchodzony jest corocznie 15 maja. Celem tego święta jest promocja rodziny będącej podstawową wspólnotą, w której kształtują się i rozwijają pierwsze relacje społeczne i która przygotowuje dzieci do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Ruszył kolejny konkurs „Być Blisko – zwykli - Niezwykli ludzie"

15.05.2015

Jeśli znasz osobę, która Tobie szczególnie pomogła, cenisz ją i jej pracę - weź udział w konkursie z nagrodami i wskaż tego najlepszego. 
18 maja ruszył kolejny konkurs „Być Blisko – zwykli -  Niezwykli ludzie”, ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, realizowany wspólnie z Partnerem Telewizją Polską SA, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

Wykłady dla osób zainteresowanych adopcją

13.05.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że na terenie powiatów rozpoczynają się  wykłady dla osób zainteresowanych adopcją.

Zapraszamy do naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

12.05.2015

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON.

Oferta Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość ze Świebodzina

12.05.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, ze w dniu 11 maja 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość ze Świebodzina, na zadanie: „Wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z powiatu świebodzińskiego, międzyrzeckiego i zielonogórskiego poprzez zorganizowanie stałej pomocy żywnościowej w ramach programów unijnych i zbiórek żywności” w wysokości 7.740,00 zł.

Zaproszenie do konsultacji zmian do „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”

11.05.2015

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do konsultacji zmian do „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku” z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Diagnoza używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa lubuskiego

04.05.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa lubuskiego”. Oferta dotyczy przeprowadzenia badań dotyczących zdiagnozowania używania substancji psychoaktywnych oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu województwa lubuskiego. 

Kolejne spotkanie kandydatów zakwalifikowanych do przysposobienia dziecka

28.04.2015

W dniu 23.04.2015 r. w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie kandydatów zakwalifikowanych do przysposobienia dziecka.
Spotkanie, prowadzone przez psychologów Ośrodka, miało charakter grupy wsparcia dla osób oczekujących na przysposobienie dziecka.  Wzięło w nim udział 7 par zakwalifikowanych do adopcji pierwszego dziecka. 

Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

27.04.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż termin ogłoszenia rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2015, został przesunięty do dnia 8 maja 2015 r.
Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia