Top menu

2015

Działania w ramach kampanii informacyjnej o niebezpieczeństwach hazardu

22.04.2015

Na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna rozpoczęła ogólnokrajową kampanię informacyjną skierowaną dla osób wynajmujących lokale z przeznaczeniem na nielegalną działalność hazardową. 
W ramach prowadzonej akcji Służba Celna przypomina, że odpowiedzialność karna i administracyjna za niezgodne z prawem organizowanie gier na automatach grozi nie tylko właścicielom takich urządzeń, ale także osobom wynajmującym części pubów, stacji paliw, sklepów czy kafejek internetowych, w których prowadzona jest taka działalność.

Konferencja "Dialog + Współpraca = Zmiana"

22.04.2015

W dniu 17 kwietnia w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn.: "Dialog + Współpraca = Zmiana".
Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości przez Magdalenę Tokarską - Prezesa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz Jakuba Piosika - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W sali hotelowej zgromadziło się ok 80 osób - przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego. To więcej niż się spodziewaliśmy.

KONKURS LADY D. im. Krystyny Bochenek

14.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.krystynasibinska.pl/aktualnosci/811-1-4-2015

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów

14.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2015. Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

 Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.

Lubuska Karta Dużej Rodziny – ważna zmiana we wniosku

09.04.2015

Wszystkich użytkowników i zainteresowanych uzyskaniem Lubuskiej Karty Dużej Rodziny uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w formularzu wniosku o wydanie Kart. Zmiana polega na tym, że dla udokumentowania zamieszkania rodziny pod jednym adresem – gdy wniosek nie jest poświadczony przez urząd miasta lub gminy – należy złożyć osobiste oświadczenie o wspólnym zameldowaniu (a nie płatne zaświadczenie).

I otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych ze środków PFRON

08.04.2015

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. 

Oferta Stowarzyszenia „Równi Wobec Prawa” z Gorzowa Wlkp. złożona w trybie pozakonkursowym

07.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 3 kwietnia br. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Równi Wobec Prawa” z Gorzowa Wlkp., na zadanie: „Od wykluczenia do godności – 2015 r. (Edycja VII)” w wysokości 9.390 zł.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok

31.03.2015

Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 163), samorządy terytorialne są zobowiązane do przeprowadzenia Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej .
W realizacji tego zadania uczestniczą ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które koordynują to zadanie przez zebranie i opracowanie informacji z obszaru polityki społecznej ze swojego regionu.  Przygotowana Ocena zasobów w formie dokumentu jest przedstawiona, zgodnie z w.w ustawą, do 30 kwietnia 2015 r. radzie miasta/gminy/powiatu.

Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

30.03.2015

W dniu 27.03.2015 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się II Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Wielkanoc

30.03.2015

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia