Top menu

KOLEJNY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ!

W dniu 9 września 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.
Organizatorem drugiego w naszym województwie zakładu aktywności zawodowej jest Fundacja Stephanus, a na jego utworzenie Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył w roku bieżącym kwotę 500.000,00 zł.
Zakład w ramach podstawowej działalności zajmować się będzie świadczeniem usług pralniczych. W ramach ww. działalności przewidziano zatrudnienie 21 osób niepełnosprawnych oraz 7 osób, które będą stanowiły personel tego zakładu.

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia