Top menu

Kursy na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z otrzymaną dotacją ze środków Wojewody Lubuskiego, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. realizować będzie działania skierowane do osób niesamodzielnych i zależnych w ich miejscu zamieszkania, którzy z różnych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, tj. osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych czy niezaradnych życiowo, poprzez organizację 5 Kursów na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad chorym czy niepełnosprawnym przez osoby nie związane zawodowo z działalnością opiekuńczą, jak również praca z osobą niezaradną i niesamodzielną (pomoc i wsparcie w działaniach rodzinnych, wychowawczych, socjalnych itp.) Nabyte kwalifikacje mają w przyszłości pomóc w opiece nad osobami zależnymi, m.in. wykonanie czynności opiekuńczo–pielęgnacyjnych (toaleta, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, mycie głowy itp.), profilaktyka przeciwodleżynowa, papmersowanie itp., a także wsparcie doradcze (socjalne, rodzinne, wychowawcze). Zajęcia obejmą także zagadnienia dot. wolontariatu. 
Kurs składać się będzie z części teoretyczno–ćwiczeniowej (30h) – wykłady obejmujące m.in. zagadnienia prawne, zawodowe/społeczne, psychologiczne, opiekuńcze (zajęcia z prawnikiem, doradcą zawodowym/pracownikiem socjalnym, doradcą rodzinnym, pielęgniarką oraz osobą duchowną, doradcą rodzinnym, masażystą/rehabilitantem) oraz ćwiczeniowej (zajęcia z pielęgniarką). Kursanci zostaną przygotowani do pracy z osobą niesamodzielną w warunkach domowych.
Zajęcia odbywać się będą w systemie tygodniowym, tj. od poniedziałku do soboty, a następnie kursanci skierowani zostaną na praktyki do osób niesamodzielnych chorych czy zależnych (30h). Każdy z uczestników będzie miał 1,5-2 miesięcy na odbycie praktyk, które poświadczone zostaną wpisami do dziennika praktyk. Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności, każdy z uczestników będzie musiał zdać pozytywne egzamin. Po ukończeniu kursu uczestnicy angażowani zostaną w pomoc osobom niesamodzielnym na zasadzie wolontariatu (40h).

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa lubuskiego:

- gm. Słubice – 10 osób,

- gm. Nowa Sól – 10 osób,

- gm. Strzelce Krajeńskie – 10 osób,

- m. Gorzów Wlkp.  i okolic – 10 osób,

- m. Zielona Góra i okolic – 10 osób.

 Kryteria uczestnictwa w projekcie:

- ukończone 18 lat,

- bycie mieszkańcem gm. Słubice, gm. Strzelce Krajeńskie, gm. Nowa Sól oraz m. Gorzowa Wlkp. (i okolic) i Zielonej Góry (i okolic),

- negatywny wynik badania na nosicielstwo salmonella i shigella (badanie kału),

- wniesienie jednorazowej opłaty za kurs w wysokości 40,00zł,

- akces zajmowania się osobami zależnymi na zasadach wolontariatu (umowa wolontariacka),

- złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z 3 załącznikami,

- akceptacja regulaminu.

Zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2015 r. należy przesyłać na adres: soc@caritas.pl  Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu beneficjenci zostaną poinformowani telefonicznie. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia oświadczeń,  list obecności i innych dokumentów wskazanych przez Organizatora kursu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 - Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, mail soc@caritas.pl lub na stronie www.caritas.zgora.pl

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia