Top menu

Oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, ze w dniu 15 września 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli na realizację zadania: „Warsztaty cukierniczo- piekarnicze” w wysokości 2.000 zł.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów cukierniczo–piekarniczych, których uczestnikami będzie 10 dorosłych osób niepełnosprawnych z Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Nowego Miasteczka i Nowej Soli. Zajęcia pomogą w zdobywaniu doświadczenia i umiejętności związanych z pracą w piekarni, zaspokoją potrzeby podopiecznych związane z nawiązywaniem relacji społecznych, kształtować będą dojrzałość zawodową, nauczą racjonalnego planowania i rozkładania sił, wykonywania pracy dokładnie i do końca.

Oferta złożona przez organizację pozarządową spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 2.000 zł.

Poniżej zamieszczamy ofertę organizacji.

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia