Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dofinansowany w ramach konkursu MPiPS

Z satysfakcją informujemy, że projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. „Moc jest w nas – lubuskie dzieci przeciwko przemocy w rodzinie” został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dofinansowaniem w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015.

Szczegóły konkursu oraz pełną listę wyróżnionych projektów można znaleźć na stronie MPiPS.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia