Top menu

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ”Zakup sprzętu elektronicznego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w 2015r”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 10 września 2015 r., dotyczącego zakupu sprzętu elektronicznego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w 2015 r informuje, że wybrana została firma INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski z siedzibą  ul. Jagiellońska 8,  80-371 Gdańsk.  

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia