Top menu

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego”. Oferta dotyczy zdiagnozowania używania substancji psychoaktywnych i uzależnień od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu)  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu województwa lubuskiego.

Zakres zadań, który należy przedstawić w ofercie, zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część projektu umowy (w załączeniu).
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r., do godz. 1400  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,65-042 Zielona Góra.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia