Top menu

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. „Zakup bilboardów”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na usługę pn. „Zakup bilboardów”.  
Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena.
Termin realizacji  zamówienia do 30 września 2015 r.

Oferta  musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 w oparciu o załącznik nr 1 stanowiący  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  w siedzibie  Zamawiającego  lub przesłane  drogą pocztową na adres: 
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
OŚRODEK ADOPCYJNY
ul. ŁOKIETKA 22,
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem  oferta na zadanie pn.: usługa zakup bilboardów. 

Termin nadsyłania /złożenia ofert – do dnia  18 czerwca  2015 r. do godziny 1530 .

Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone  bez otwierania .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 95 7390314

Załącznik nr 1  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2  - Formularz oferty.

Załącznik nr 3  – Projekt w formie pdf. 

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia