Top menu

2016

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej

09.11.2016

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie programowania w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Dorota Kołkowska.

Oferta Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu z Zielonej Góry złożona w trybie pozakonkursowym

09.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 26 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu w Zielonej Górze na zadanie pn.: „Warsztaty choreograficzne dla osób niepełnosprawnych” o dotację  w wysokości 5.000 zł  (przy koszcie całkowitym zadania 9.460 zł). 

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju „HYAK” ze Świebodzina złożona w trybie pozakonkursowym

09.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 02 listopada br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „HYAK” na zadanie pn.: „Świąteczna Fabryka Pozytywnych Emocji” o dotację  w wysokości 5.500 zł (przy koszcie całkowitym zadania 7.500 zł). 

Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”

07.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno – warsztatową dla 20 uczestników  –  członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie odbędzie się w terminie 21-23 listopada br. w Hotelu 118 przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze. 

Konferencja „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”

07.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem konferencji pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, która odbyła się 4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja zrealizowana była w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej ROPS w Zielonej Górze

04.11.2016

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: stanowisko  do spraw strategii i programów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Karima Krupska.

Konferencja „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”

27.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, która odbędzie się 4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja realizowana jest w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.10.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej.
Charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie programowania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zorganizowanie kompleksowego szkolenia metodą seminaryjno – warsztatową

24.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 12.10.2016 r. na zadanie ”zorganizowania kompleksowego szkolenia metodą seminaryjno–warsztatową pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego” informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze przy Alei Niepodległości 16/9.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia