Top menu

2016

Aktualne numery telefonów do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.

11.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze podaje aktualne numery telefonów do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.
- 95 7390 387
- 95 7259 965
- 95 7390 418 (fax)
- 510 316 052

Inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora

11.10.2016

Uroczysta inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora odbyła się w dniu 10 października br. w Sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.
Uroczystość poprzedzona była Mszą Św. w intencji seniorów odprawioną przez ks. Biskupa Stefana Regmunta w Konkatedrze p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze.

Inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora

11.10.2016

Uroczysta inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora odbyła się w dniu 10 października br. w Sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.
Uroczystość poprzedzona była Mszą Św. w intencji seniorów odprawioną przez ks. Biskupa Stefana Regmunta w Konkatedrze p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze.

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”

10.10.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot konsultacji: projekt „Programu  współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”. 

Konkatedra pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze zaprasza Seniorów na Mszę świętą

07.10.2016

Z okazji rozpoczynającego się XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy świętej odprawionej w intencji Seniorów, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 10 października o godz. 900 w Konkatedrze pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Mszę świętą będzie celebrował J.E. ks. Bp Stefan Regmunt.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

07.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego.

Specyfikacja sprzętu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty należy składać na druku będącym załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2016

07.10.2016

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup i dostarczenie  tonerów dla ROPS w roku 2016.  Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy  do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

 Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. wykonanie usług cateringowych

06.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 23.09.2016 r., dotyczącego wykonania usług cateringowych, informuje, że została wybrana oferta złożona przez firmę Grzegorz Pyzikiewicz PHU GREG w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 7a/16, 65-048 Zielona Góra.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

05.10.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej.
Charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie programowania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na dwa spotkania dla 10 osób w Zielonej Górze

03.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 31.08.2016 r., dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na dwa spotkania dla 10 osób w Zielonej Górze, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia