Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym

13.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze oraz Ośrodek Adopcyjny w  Gorzowie Wielkopolskim, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż  mebli  dla  Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz  Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze .

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze TUTAJ

Nowy Partner w programie Lubuska Karta Dużej Rodziny

09.11.2020

Z przyjemnością informujemy, że do Programu Lubuska Karta Dużej Rodziny przystąpiła kwiaciarnia "Laflora", zajmująca się dostawą kwiatów na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Lubuska Karta Dużej Rodziny".

Zakończono cykl szkoleń z przeciwdziałania przemocy w rodzinie

04.11.2020

W dniach 14 – 16 października 2020 r. odbyło się ostatnie, czwarte szkolenie z cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE : przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień związanych z organizacją pracy zdalnej.

04.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej,

zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. „Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień związanych z organizacją pracy zdalnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

02.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1845) zaprasza do składania ofert na  zakup, dostarczenie oraz wniesienie  sprzętu  w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego  

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze TUTAJ

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji

30.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny zaprasza do składania wyceny na zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr. 1. Wycenę  prosimy nadsyłać w terminie do 04.11.2020 do godz. 12.00 na adres mailowy l.krzyskow@rops.lubuskie.pl . W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego Panem Łukaszem Krzyśków tel. 68 323 19 29.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

27.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż  mebli  biurowych  dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

26.10.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

23.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania kalkulacji kosztów zakupu fachowej literatury dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:

Konkurs Wojewody Lubuskiego - "Społecznik Roku" w pomocy społecznej województwa lubuskiego

23.10.2020

Informujemy, że  Wojewoda Lubuski ogłosił XIX edycję Konkursu - "Społecznik Roku" w pomocy społecznej województwa lubuskiego. Wnioski (z dopiskiem "Społecznik Roku"), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 06 listopada 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku zamieszczonym poniżej.

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Ruszyla_XIX_edycja_Konkursu_SPOLECZNIK_ROKU_w_pomocy_spolecznej_wojewodztwa_lubuskiego/idn:21595.html

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia