Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie sprzętu w związku  z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

20.10.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych
 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Lista podmiotów, które otrzymały grant w ramach projektu EGIDA

15.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu EGIDA, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, został zamknięty. W załączeniu publikujemy ostateczny wykaz Grantobiorców.  

Zaproszenie do konsultacji projektu

15.10.2020

Termin konsultacji: do dnia 24 października 2020 r.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt Programu do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, kliknij TUTAJ.

BEZPŁATNE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PROJEKTU STRATEGOR

14.10.2020

Zachęcamy przedstawicieli lubuskich miast i gmin do skorzystania z bezpłatnych usług, które oferuje Projekt STRATEGOR. Uczestnicy szkolenia Projektu STRATEGOR (przedstawiciele miast i gmin) mają zagwarantowane bezpłatne doradztwo specjalistyczne, na każdym poziomie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (opracowanie, monitoring, ewaluacja).

Projekt realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . Z bezpłatnych usług projektowych mogą skorzystać wszystkie lubuskie samorządy, a z doradztwa specjalistycznego – samorządy gminne.

Aby skorzystać z usług doradczych, szczególnie specjalistycznych, należy przystąpić do szkolenia (stacjonarnego lub on – line). Szczegóły na ten temat dostępne są tutaj:  https://www.projektstrategor.pl/ 

Tego typu usługi będą korzystne szczególnie dla tych lubuskich gmin, których strategie podlegały szczegółowej analizie eksperckiej . Spośród 600 wybranych w kraju gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, znalazło się 20 gmin i miast z województwa lubuskiego . Na tej podstawie powstały raporty eksperckie, które posłużyły do wypracowania jednolitych metod i technik postępowania, służących aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS).  

Z usług szkoleniowych skorzystało dotychczas 55% lubuskich samorządów, w tym 52% gmin. Warto skorzystać już dzisiaj, udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu BEZPŁATNE.

W razie pytań lub wątpliwości, należy się kontaktować z Regionalnym Biurem Doradczym Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Gorzowie Wlkp. mailowo:

m.krasowskamarczyk@fundacja-pan.lublin.pl

lubuskie@fundacja-pan.lublin.pl

 lub pod nr telefonu:

doradca specjalistyczny - 609 128 788

doradca regionalny - 503 431 487

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

14.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 05.10.2020 r., na zadanie pn.: „Opracowanie diagnozy problemów społecznych w województwie lubuskim”,  informuje, że została wybrana oferta – OMR Grupy Badawczej Sławomir Kozieł.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

13.10.2020

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w obszarze problematyki bezdomności

13.10.2020

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt szkoleniowy "AKADEMIA STREETWORKINGU”.

 

UWAGA!!!

12.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że po stwierdzeniu zakażenia  COVID -19 w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. – decyzją Inspektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. pracownicy OA zostali skierowani na kwarantannę. W związku z powyższym Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. będzie nieczynny do dnia 19.10.2020 r. włącznie. W sprawach pilnych proszę o kontakt pod nr telefonów: 500 794 524 lub 68 323 18 80.

Apel o ograniczenie wizyt w ROPS

12.10.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, mailowo lub telefonicznie. Wykaz numerów i e-mail do poszczególnych wydziałów można znaleźć w zakładce kontakty.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania mają charakter prewencyjny, aby zminimalizować możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie województwa lubuskiego. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.rops.lubuskie.pl

W szczególnych przypadkach, gdy zajdzie konieczność osobistej wizyty, każda osoba wchodząca do ROPS zobowiązana jest odnotować ten fakt wpisem w rejestrze znajdującym się w holu budynku przy sekretariacie. 

 Zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną bądź mailową.

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia