Top menu

BEZPŁATNE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PROJEKTU STRATEGOR

Zachęcamy przedstawicieli lubuskich miast i gmin do skorzystania z bezpłatnych usług, które oferuje Projekt STRATEGOR. Uczestnicy szkolenia Projektu STRATEGOR (przedstawiciele miast i gmin) mają zagwarantowane bezpłatne doradztwo specjalistyczne, na każdym poziomie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (opracowanie, monitoring, ewaluacja).

Projekt realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . Z bezpłatnych usług projektowych mogą skorzystać wszystkie lubuskie samorządy, a z doradztwa specjalistycznego – samorządy gminne.

Aby skorzystać z usług doradczych, szczególnie specjalistycznych, należy przystąpić do szkolenia (stacjonarnego lub on – line). Szczegóły na ten temat dostępne są tutaj:  https://www.projektstrategor.pl/ 

Tego typu usługi będą korzystne szczególnie dla tych lubuskich gmin, których strategie podlegały szczegółowej analizie eksperckiej . Spośród 600 wybranych w kraju gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, znalazło się 20 gmin i miast z województwa lubuskiego . Na tej podstawie powstały raporty eksperckie, które posłużyły do wypracowania jednolitych metod i technik postępowania, służących aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS).  

Z usług szkoleniowych skorzystało dotychczas 55% lubuskich samorządów, w tym 52% gmin. Warto skorzystać już dzisiaj, udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu BEZPŁATNE.

W razie pytań lub wątpliwości, należy się kontaktować z Regionalnym Biurem Doradczym Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Gorzowie Wlkp. mailowo:

m.krasowskamarczyk@fundacja-pan.lublin.pl

lubuskie@fundacja-pan.lublin.pl

 lub pod nr telefonu:

doradca specjalistyczny - 609 128 788

doradca regionalny - 503 431 487

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia