Top menu

Dofinansowanie budowy Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Osób z Autyzmem w Sulechowie

Wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Marcin Jabłoński oraz poseł na sejm RP Waldemar Sługocki 24 czerwca 2020 roku uczestniczyli w podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków budżetu województwa zadania pn. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Osób z Autyzmem”. Umowę podpisali dyrektor ROPS w Zielonej Górze Jakub Piosik oraz Prezes Zarządu Fundacji Generado – Sebastian Cycuła. Wsparcie w wysokości 500 tys. zł przyczyni się do sfinalizowania inwestycji oraz prowadzenia działań unikatowych w skali kraju.

Dzięki środkom dotychczas przekazanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w wysokości 1,4 mln zł udało się w znacznej części zrealizować budowę mieszkania chronionego (dom krótkiego pobytu) dla osób z autyzmem. Obecnie budynek doprowadzony jest do stanu surowego zamkniętego i aby oddać budynek do użytku niezbędne jest podjęcie dalszych prac budowlanych. Przyznana dotacja ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 500 tys. zł umożliwi wykonanie części prac budowlanych i zakup materiałów na budowę obiektu.

Beneficjentami powstania Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Osób z autyzmem będą mieszkańcy naszego województwa: dzieci, młodzież i dorośli – Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera oraz rodzice i opiekunowie wymienionej grupy.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia