Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Marta Towpik. 

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej,  charakter stanowiska: zastępstwo stanowiska do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 3 kandydatów, wymagania formalne spełniło 3 kandydatów. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów.  

Największą wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem wykazała się Pani Marta Towpik.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia