Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej - zastępstwo Charakter stanowiska: Inspektor ds. ekonomii społecznej w zakresie reintegracji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej - zastępstwo, charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie reintegracji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Milena Sawicka.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektora w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej - zastępstwo, charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie reintegracji  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 4 kandydatów, wymagania formalne spełniło 3 kandydatów. Z kandydatami została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Największą wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem wykazała się Pani Milena Sawicka zam. Zielona Góra.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia