Top menu

Informacja o wyborze Wykonawcy

na zamówienie prowadzone na podstawie art. 6 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

dot.  zadania pn.:

„Usługa hotelarska i restauracyjna polegająca na zapewnieniu miejsc wytchnieniowych dla pracowników domów pomocy społecznej (DPS) z terenu województwa lubuskiego” w ramach projektu partnerskiego, pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsca wytchnieniowe mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19 wśród najbliższego otoczenia pracowników DPS, a tym samym będą służyć ochronie zdrowia publicznego.

          Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu  składającym się z trzech  części:

dla części A nie wybrano Wykonawcy z powodu braku ofert;

dla części B  wybrano Wykonawcę „Orzechówka” Dom Weselny Motel Alina Ciszka z siedzibą w Kożuchowie, ul. Traugutta 1, 67-120 Kożuchów, NIP 9251075810, REGON  970531249 na wykonanie usługi hotelarskiej i restauracyjnej polegającej na zapewnieniu 10 miejsc wytchnieniowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie;

dla części C wybrano Wykonawcę Hotel Kormoran Resort & SPA Kamil Mieleszko z siedzibą w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 57, 69-200 Sulęcin, NIP 4290002178, REGON na wykonanie usługi hotelarskiej i restauracyjnej polegającej na zapewnieniu 13 miejsc wytchnieniowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

 

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia