Top menu

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

Województwo Lubuskie od wielu lat wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.w zakresie łagodzenia skutków nadużywania substancji psychotropowych. Wsparcie polega na zakupie urządzenia typu „DrugWipe 6 S” (narkotesty) do badania głównych grup narkotyków w ślinie, które będą wykorzystane wobec kierowców w trakcie rutynowych kontroli drogowych. W tym roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (który realizuje i koordynuje działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) zakupił 138 szt. narkotestów na kwotę 11 923,20 zł brutto. 

Przedmiotowe urządzenia zakupione zostały również w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach województwa lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie to wpisuje się w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Z doświadczenia i opinii Policji wynika, że urządzenia te są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania. Pozwoliło to na wyeliminowanie z ruchu drogowego potencjalnych sprawców zdarzeń drogowych, a w tym być może najbardziej tragicznych w skutkach.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia