Top menu

Spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej

30 stycznia 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Regionalna Grupa Refleksyjna powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna".

W pracach Grupy uczestniczyli specjaliści z zakresu sądownictwa, oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki badań i obserwacji oraz materiały wypracowane przez grupy pracujące na poziomie powiatów i gmin. Ponadto zaprezentowano trzy przykładowe modele współpracy instytucji działających na rzecz rodziny. Druga część spotkania, poświęcona była omówieniu wad i zalet przykładowych modeli. Odbył się również panel dyskusyjny poświęcony rozważaniom na temat przedstawionych modeli.

Spotkanie przygotował i poprowadził Pan mgr Michał Mikołajczak przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia