Top menu

UWAGA !!! Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie: 7.5 Usługi społeczne, Typ projektu: IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym polegać będzie na zwiększeniu dostępności usług pomocy środowiskowej, usług wpierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie sieci poradni świadczących te usługi.

Projekt będzie realizowany na terenie Województwa Lubuskiego. Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie wchodził w skład partnerstwa projektowego. Liderem partnerstwa będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Dodatkowe informacje o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu znajdują się na stronie:  http://bip.rops.lubuskie.pl/28/Aktualnosci/

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia