Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na materiały biurowe.

Proszę o podanie ceny netto i brutto zgodnie z załącznikiem wskazanego materiału promocyjnego z uwzględnieniem wszelkich kosztów zakupu i dostawy.

Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres m.olejniczak@rops.lubuskie.pl w terminie do dnia 09.12.2019 r.,  godzina 13:00.

Złożenie szacowanej wartości zamówienia nie jest wiążące i nie jest podstawą do zawarcia umowy.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia