Top menu

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania kalkulacji kosztów zakupu fachowej literatury dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:

„Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” – 82 sztuki;

„Wybrane problemy przemocy w rodzinie” – 82 sztuki;

„Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania” – 82 sztuki;

„Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej” – 82 sztuki;

„Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku” – 82 sztuki.

Kalkulację kosztów z podaniem jednostkowej oraz łącznej ceny netto i brutto, prosimy przesłać w wersji elektronicznej do 29 października 2020 r. na adres: b.nowobielska@rops.lubuskie.pl

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę cenową.

Dopuszcza się możliwość składania kalkulacji kosztów na wybrane pozycje książkowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 85.

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia