Top menu

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż  mebli  biurowych  dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

I. Opis przedmiotu zamówienia dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f stanowi Załącznik  nr 1.

II. Opis przedmiotu zamówienia dla Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze,  al. Niepodległości 36, 65-042 stanowi Załącznik  nr 2.

III. Wstępną kalkulację kosztów z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonych opisach przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 .

IV. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 02.11.2020 r.  do godz. 14:00 na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. 95 739 03 87 lub  Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze 68 323 18 89.

Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia