Top menu

Procedura przysposobienia dziecka

Ośrodek Adopcyjny prowadząc procedurę przysposobienia dziecka kieruje się zasadą, iż przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka.

Procedura adopcyjna dziecka obejmuje:

1/  Etap wstępny : informacja o dziecku uzasadniająca kwalifikacją do przysposobienia.

2/  Etap kwalifikacyjny dziecka do przysposobienia krajowego : kwalifikacja dziecka do przysposobienia, która obejmuje:

- diagnozę psychologiczną dziecka;

- określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny;

- dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie;

- ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka;

- analizę aktualnych więzi dziecka z bliskimi mu osobami;

-  analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie leży w jego najlepszym interesie.

3/  Etap doboru rodziny : dobór spośród kandydatów zakwalifikowanych i oczekujących na przysposobienie w naszym Ośrodku lub w innych ośrodkach adopcyjnych na terenie kraju lub dobór rodziny zagranicznej.

4/  Etap styczności kandydatów z dzieckiem : budowanie więzi.

5/  Etap kończący : orzeczenie przysposobienia.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia