Top menu

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

30.06.2022

29 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W obradach uczestniczył Pan Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który zapoznał zebranych o bieżącej pracy jednostki oraz o koncepcji organizacji XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. 

Uroczysta gala Lubuskiego Włącznika już jutro!

30.06.2022

Siódma edycja konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego jest już na finiszu. Konkurs ten wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej. Za nami posiedzenia kapituły konkursowej.

W tym roku wyłoniono laureatów w 4 kategoriach:

kategoria I. Lider Przedsiębiorczości Społecznej

kategoria II. Lider Reintegracji

kategoria III. Lider Społecznego Działania

kategoria IV. Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej

Podmioty nagrodzone poznamy już w ten piątek, 01 lipca, na uroczystej gali , która odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 15, godz. 11:00 – 13:00.

Lubuski Piknik Zdrowia w Gorzowie Wlkp.

28.06.2022

W dniu 26.06.2022 r. odbył się Lubuski Piknik Zdrowia w Gorzowie Wlkp. podczas, którego Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. miał okazję zaprezentować swoją działalność w środowisku lokalnym. 

Nabór uczestników do gospodarstwa opiekuńczego

24.06.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z realizowanym w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku projektem pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, finansowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ogłasza nabór uczestników do pobytu w Gospodarstwie opiekuńczym na terenie gminy Nowa Sól.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy

15.06.2022

Konkurs ogłoszony został w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - PFRON

14.06.2022

14.06.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 431.451,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Ex Dono” z siedzibą w Zielonej Górze

14.06.2022

Informujemy, że w dniu 8 czerwca  br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „EX Dono” z siedzibą w Zielonej Górze - o dotację w wysokości  9.250 zł.

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

13.06.2022

W dniu 10 czerwca 2022 r. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - Jakub Piosik, przekazał w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął insp. Bogdan Piotrowski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. 

Lipiec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia