Top menu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. ,,Przemoc wobec dziecka"

11.10.2021

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przemoc wobec dziecka"  , obejmujące wyczerpującą tematykę z zakresu, m.in.:

  • Diagnoza sytuacji dziecka/dzieci doświadczającego przemocy w rodzinie;
  • Obraz psychologiczny dziecka doznającego przemocy
  • Dziecko jako świadek przemocy w rodzinie;
  • Możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu;
  • Metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe;
  • Procedury zabezpieczenia dziecka;
  • Postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci;
  • Reprezentacja dziecka w procedurze Niebieskiej Karty;
  • Monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego przemocą w rodzinie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20 – 22 października 2021 roku  w Hotelu Texicana, 66-100 Sulechów, Kalsk 1E. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa do 17 października br . za pomocą formularza online,  który znajduje się TUTAJ

XXII LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA - PROGRAM IMPREZ

11.10.2021

Z przyjemnością informujemy, że XXII Lubuski Tydzień Seniora będzie obfitował w wiele różnorodnych wydarzeń i przedsięwzięć. W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach tegorocznego tygodnia seniora!

ROPS w Poznaniu ogłasza IV turę naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

07.10.2021

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Innowatorzy zapewnieni będą o wsparciu merytorycznym, organizacyjnym oraz finansowym.

Konsultacja projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”

07.10.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”. Uwagi można wnosić do 18 października 2021 r. 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt Programu do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

https://bip.lubuskie.pl/178/4133/Zaproszenie_do_konsultacji_projektu__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2022_roku_E2_80_9D/

Zaproszenie do oszacowania

06.10.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usług:

Zadanie nr 1.

Świadczenie usług doradcy gminnego w Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu „Azymut – Samodzielność ”.

Zadanie nr 2.

Świadczenie usług doradcy gminnego w Gminie Gubin w ramach projektu „Azymut – Samodzielność ”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 11 października  2021 roku  do godz. 9:00 na adres e-mail sekretariat@rops.lubuskie.pl  .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

OFERTA ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

06.10.2021

Informujemy, że w dniu 30 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne na zadanie pn.: „Mikołajkowy zawrót głowy” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

III otwarty konkurs ofert

05.10.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 - 2022  na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

Inicjatywa Stowarzyszenia „Ex Dono”

04.10.2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego, to również nowy projekt „Koniec Wakacji Od Alimentów”. W ramach działań prawnicy Stowarzyszenia udzielają nieodpłatnego wsparcia prawnego studentom, rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i uczęszczającym do żłobków w postępowaniach egzekucyjnych poprzez m.in. pomoc w redagowaniu wniosków egzekucyjnych, ustalaniu wysokości przysługujących odsetek i analizie sposobów egzekucji. Efektem takiej pomocy mają być skuteczne i szybkie postępowania. Działania są kierowane do odbiorców z całego Województwa Lubuskiego. Stowarzyszenie  zaprasza do kontaktu pod nr tel.: 577 77 20 31 lub drogą mailową: ex-dono@o2.pl.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia