Top menu

2011

„Anioły - Program wsparcia wolontariatu"

06.07.2011

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 27 czerwca br. wpłynęła oferta Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania publicznego pn.: „Anioły - Program wsparcia wolontariatu” realizowany w zespole świetlicowym „Gniazdo” w wysokości 8.050 zł.

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLEŃ DLA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ

19.10.2011

Departament Infrastruktury Społecznej, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do współpracy osoby zainteresowane opracowaniem programu oraz przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników pomocy społecznej.

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

17.08.2011

Z przyjemnością informujemy, że już po raz ósmy w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa  Lubuskiego .

Środki finansowe na dożywianie dzieci w gminach

30.08.2011

W dniu  29 sierpnia 2011 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację ich zadania w zakresie dożywiania dzieci. Zadanie jest zgodne z Kierunkiem I „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”.

DOCEŃMY NASZYCH WOLONTARIUSZY - TRWA KONKURS O WOLONTARIACIE DLA SENIORÓW

18.08.2011

Departament Infrastruktury Społecznej pragnie zachęcić jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatów na Wolontariuszkę 50+ oraz Wolontariusza 50+ Roku 2011 na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Konkurs jest jednym z działań obchodów XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 września br .
Zapraszamy do udziału.  Dla zwycięzców czekają bardzo cenne nagrody . Informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się w aktualnościach.

XIII Lubuski Tydzień Seniora

29.06.2011

Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym w dniach 10-15 października 2011 roku XIII Lubuskim Tygodniem Seniora opublikowany zostanie program jego obchodów w województwie lubuskim.

KONKURS O WOLONTARIACIE DLA SENIORÓW

29.06.2011

 

Pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 21 czerwca br. w związku z obchodami XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora ogłosił konkurs pod hasłem „Wolontariuszka i Wolontariusz 50+ Roku 2011”.

PIKNIK EDUKACYJNY DLA RODZIN „LUBUSKIE PRZECIW PRZEMOCY - BEZPIECZNA RODZINA, SZCZĘŚLIWA RODZINA”

18.08.2011

W dniu 28.08.2011 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się piknik edukacyjny dla rodzin pn. „Lubuskie przeciw przemocy - Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina”. W pikniku udział wzięła Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

60+kultura

19.09.2011

Kolejny konkurs ofert dla III sektora z obszaru rehabilitacji osób niepełnosprawnych

16.09.2011

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty III konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( Dz. U. z 2008r. Nr 29, poz. 172).

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia