Top menu

2011

Promuję zdrowy styl życia. Dbam o siebie - badam się

09.11.2011

Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek - Wanda Tyszkiewicz oraz Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w jednorazowej akcji pod hasłem "Promuję zdrowy styl życia. Dbam o siebie - badam się", która odbędzie się w dniu 15 listopada (wtorek) o godzinie 1730  w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze.  

Szkolenie z zakresu najnowszych zmian w świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych

18.10.2011

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2011 roku zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu najnowszych zmian w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wprowadzone m.in. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zaproszenie do konsultacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”

13.10.2011

Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy .

II posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

27.10.2011

Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 24.10.2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Podział środków PFRON w 2011 r. w ramach III otwartego konkursu ofert

27.10.2011

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 25 października 2011 r. dokonał szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. w ramach III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 16 września 2011 r. Szczegółowy podział środków w załączeniu.

Wyniki II konkursu ofert na rehabilitację osób niepełnosprawnych

12.10.2011

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 12 października 2011 r. dokonał szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. w ramach II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2011 r. 

Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017

14.09.2011

Departament Infrastruktury Społecznej informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017.

Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych InfoNGO

16.09.2011

Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do zapoznania się z gazetą Info NGO Miesięcznik Lubuskich Organizacji Pozarządowych  wydawaną przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w ramach projektu „Podaj Dalej”.

Oferta Stowarzyszenia BATNA w Zielonej Górze

15.09.2011

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 7 września br. wpłynęła oferta Stowarzyszenia BATNA w Zielonej Górze  na organizację zadania „Profilaktyka konfliktu – wolontariusze w mediacji” na kwotę 5.580 zł.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia