Top menu

2015

KONFERENCJA „Dopalacze w kontekście badań i praktyki”

01.12.2015

W dniu 7 grudnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn. „Dopalacze w kontekście badań i praktyki”. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach kampanii pn. „Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno życie”, która powstała w odpowiedzi na nasilający się w ostatnim czasie problem społeczny związany z nadużywaniem dopalaczy. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

01.12.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna , ogłaszanych w IV kwartale 2015 r., które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.

Spotkania informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

01.12.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze, dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, ROPS w Zielonej Górze

01.12.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Oferowane materiały promocyjne muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Al. Niepodległości 36, wg załącznika nr 2.
Termin realizacji zamówienia – do 18.12.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów

30.11.2015

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup i dostarczenie  tonerów dla ROPS  w roku 2015.  Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy  do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena

MŁODZIEŻ - SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROGRAMU

26.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje o spotkaniu nt. Programu Erasmus+, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze. Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu).

„Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia” – 02.12.2015 r.

24.11.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… instytucji ochrony zdrowia” które odbędą się 2 grudnia 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia „Przemoc wobec dziecka” 25-27 listopada 2015 r., Motel 118, Zielona Góra

24.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniach 25-27  listopada  br.  organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka” .
Zajęcia odbędą się w Hotelu 118, przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.
Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu.

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

23.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych. 
Oferowane artykuły biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, wg. załącznika nr 2.
Termin realizacji zamówienia – listopad.

Wyniki postępowania ofertowego na projekt plakatu kampanii „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie” oraz na wynajem powierzchni reklamowych typu billboard na terenie województwa lubuskiego.

17.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego dotyczącego stworzenia projektu plakatu kampanii pn. „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie” oraz wynajmu powierzchni reklamowych typu billboard na terenie województwa lubuskiego wybrana została firma AMS S.A. z siedzibą  przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie . Zgodnie z przyjętymi kryteriami wykonawca przedstawił najbardziej korzystną cenę za usługę.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia