Top menu

2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych dla Wydziału Polityki Społecznej ROPS w Zielonej Górze”

17.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r., dotyczącego „Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych dla Wydziału Polityki Społecznej ROPS w Zielonej Górze” informuje, że wybrana została Firma Studio Siedem Biedrzycki S.J . ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary/Kraków.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na zakup artykułów biurowych

17.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie prosi o oszacowanie wartości zamówienia na zakup artykułów biurowych zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie do 19 listopada br. do godz. 15:00.

Zakończyło się szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka”

17.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniach 25 - 27 listopada br. realizował trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla 20 uczestników członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka” . Zajęcia odbyły się w Hotelu 118, przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Wykonanie usługi cateringowej”

16.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5 listopada 2015 r., dotyczącego „Wykonania usługi cateringowej” dla 150 osób podczas Mikołajek 2015 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje, że wybrana została Firma Bar Niespodzianka Plus Jerzy Kamaszyn, ul. Św. Cyryla i Metodego 3, 65-553 Zielona Góra.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Zamówienie materiałów biurowych”

16.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5 listopada 2015 r., dotyczącego zamówienia materiałów biurowych dla wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego informuje, że wybrana została Firma Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa sp.j. ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra.

Wyniki postępowania ofertowego na opracowanie i wydruk zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

13.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na opracowanie i wydruk zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie wybrana została firma Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy . Zgodnie z przyjętymi kryteriami wykonawca przedstawił najbardziej korzystną cenę za usługę.

Powołanie nowego składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

12.11.2015

Zarządzeniem Nr 100/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku Marszałek Województwa Lubuskiego powołała Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jej organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.). Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Zapytanie ofertowe

10.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  związku  z realizacją kampanii pn. „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej stworzenia projektu plakatu kampanii i wynajmu powierzchni reklamowych typu billboard na terenie województwa lubuskiego.

Zaproszenie do składania ofert na projekt i wykonanie materiałów promocyjnych dla Wydziału Polityki Społecznej ROPS w Zielonej Górze

10.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na projekt i wykonanie materiałów promocyjnych dla Wydziału Polityki Społecznej ROPS w Zielonej Górze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do umowy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Wykonanie usługi cateringowej”

10.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 3 listopada 2015 r., dotyczącego „Wykonania usługi cateringowej” dla 130 osób podczas Konferencji w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje, że wybrana została Firma Bar Niespodzianka Plus Jerzy Kamaszyn, ul. Św. Cyryla i Metodego 3, 65-553 Zielona Góra.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia