Top menu

2015

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych

05.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup materiałów biurowych.
Oferowane materiały biurowe muszą być dostarczone na koszt wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, wg. załącznika nr 2.

Wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób

05.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej w związku z organizacją w dniu 11 grudnia br. „Mikołajek” dla dzieci zaprasza do składania ofert na zadanie pn. wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób. 

Opracowanie i wydruk zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

03.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na opracowanie i wydruk zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt wspófinansowany jest ze środków  Ministra Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Wykonanie usługi cateringowej dla 130 osób

03.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej w ramach kampanii „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie organizuje konferencję i zaprasza do składania ofert na zadanie pn. wykonanie usługi cateringowej dla 130 osób.

Zaproszenie do oszacowania kosztów wykonania materiałów promocyjnych

02.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przedstawienia oszacowania kosztów wykonania materiałów promocyjnych wg załącznika nr 1.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

28.10.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  związku z realizacją kampanii pn. „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie, zaprasza do oszacowania wartości zamówienia dotyczącego stworzenia projektu plakatu kampanii i w ynajmu powierzchni reklamowych typu billboard na terenie województwa lubuskiego.

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

27.10.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych.
Oferowane artykuły biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, wg. załącznika nr 2.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

22.10.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na opracowanie i wykonanie zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie.

Kazimierz Bysiek z nowym rekordem Polski podczas Lubuskiego Pucharu Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym

20.10.2015

W dniach od 16 do 18 października 2015 r. na strzelnicach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Drzonków w Zielonej Górze odbył się V Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym, w którym uczestniczyło 50 zawodników z jednostek START w Polsce (Białystok, Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielona Góra) oraz Skorpion Polkowice i AZS Uniwersytet Zielonogórski, włącznie z zawodnikami kadry narodowej.

Mikołajki dla dzieci 2015

19.10.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 11 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (w Sali Kolumnowej) przy ul. Podgórnej 7 w godz. od 1100 do 1400 planuje zorganizować „Mikołajki” dla dzieci objętych opieką placówek wsparcia dziennego z rodzin z problemem alkoholowym z naszego województwa. 

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia