Top menu

2015

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ”Zakup sprzętu elektronicznego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w 2015r”

24.09.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 10 września 2015 r., dotyczącego zakupu sprzętu elektronicznego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w 2015 r informuje, że wybrana została firma INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski z siedzibą  ul. Jagiellońska 8,  80-371 Gdańsk.  

Konsultacje społeczne

24.09.2015

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku” z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Przedmiot konsultacji: projekt „Programu  współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku".
Termin konsultacji: do dnia 20 października 2015 r.
Forma konsultacji:
1) konsultacje pisemne – opinie do Programu należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 
66-400 Gorzów Wlkp.;
2) drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl

Oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli

23.09.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, ze w dniu 15 września 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli na realizację zadania: „Warsztaty cukierniczo- piekarnicze” w wysokości 2.000 zł.

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!”

23.09.2015

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!”. Jest to II edycja, a jej współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem : „Mój świat za wiele lat czyli… jakim będę Seniorem” ogłoszony w ramach obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora

21.09.2015

Pragniemy poinformować, że w dniu 18 września br. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonała rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem: „Mój świat za wiele lat  czyli… jakim będę Seniorem” ogłoszonego w ramach obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora.  

Konkurs dla artystów plastyków przebywających w placówkach systemu pomocy społecznej

21.09.2015

Uprzejmie informujemy, że Galeria sztuki współczesnej „Sztuka u seniorów", działająca przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, organizuje konkurs dla artystów plastyków mieszkających w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, innych placówkach systemu pomocy społecznej oraz uczestniczących w zajęciach Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

18.09.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zorganizowanie kompleksowego szkolenia metodą  seminaryjno-warsztatową dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Usługa jest współfinansowana ze środków budżetu państwa na realizację zadania określonego w art. 6 ust.6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.) tj. na organizację szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

NABÓR NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA NOWĄ 4-LETNIĄ KADENCJĘ

17.09.2015

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady. 

Oferta na zakup i dostarczenie tabletów dla ROPS w roku 2015

15.09.2015

Oferta na zakup i dostarczenie tabletów dla ROPS w roku 2015 - nagrody rzeczowe za udział w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Mój świat za wiele lat czyli… jakim będę Seniorem”

KOLEJNY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ!

15.09.2015

W dniu 9 września 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.
Organizatorem drugiego w naszym województwie zakładu aktywności zawodowej jest Fundacja Stephanus, a na jego utworzenie Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył w roku bieżącym kwotę 500.000,00 zł.
Zakład w ramach podstawowej działalności zajmować się będzie świadczeniem usług pralniczych. W ramach ww. działalności przewidziano zatrudnienie 21 osób niepełnosprawnych oraz 7 osób, które będą stanowiły personel tego zakładu.

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia