Top menu

2015

Zaproszenie do oszacowania przedmiotu zamówienia - wydruk

01.09.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach realizacji działań w zakresie polityki społecznej w dniach 5 – 10 października 2015 r. obchodzony będzie XVII Lubuski Tydzień Seniora.

W związku z powyższym planuje wydrukować program XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz zaproszenia na ww. imprezę.

Kwalifikacja dzieci do przysposobienia – spotkanie z przedstawicielami placówek

26.08.2015

Uprzejmie informujemy, że 26 sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucyjnej pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu działania Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

Świadczenie usługi cateringowej dla 250 osób

24.08.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej w związku z organizacją Inauguracji XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora zaprasza do składania ofert na zadanie pn. świadczenie usługi cateringowej dla 250 osób.

Wyniki postępowania ofertowego na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjnych w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

17.08.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjnych  w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie wybrana została firma Studio Mrówka z siedzibą przy ul. Zagonów 1 w Krakowie.

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-doradcze

13.08.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie na spotkanie szkoleniowo – doradcze, które odbędzie się w dniu 11 września 2015r. o godz. 10:00 w  Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze al. Niepodległości 15. Jest to już ostatnie spotkanie szkoleniowo-doradcze realizowane w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim. Tematem przewodnim będzie Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020. Przygotowanie i realizacja projektów skierowanych dla instytucji pomocy społecznej.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - catering

12.08.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji działań w zakresie polityki społecznej planuje zorganizować inaugurację XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora, Mikołajki dla dzieci oraz konferencję z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Powyższe działania zamierzamy przeprowadzić w okresie październik – grudzień 2015 r. na terenie Zielonej Góry.

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

10.08.2015

W dniu 07 sierpnia br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonali przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6 S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowizna została przyjęta przez insp. Sebastiana Banaszaka I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjnych w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

10.08.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert  na opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjnych w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt wspófinansowany jest ze środków  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Elżbiety Anny Polak Marszałka Województwa Lubuskiego.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MOC JEST W NAS”- Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

10.08.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do wysyłania zgłoszeń do udziału w imprezie edukacyjno - rekreacyjnej pn. „MOC JEST W NAS”- Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie, która odbędzie się  5 września br. od godziny 10:00 do 14:00 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

REKRUTACJA do OHP – oferta dla młodzieży w wieku 15-18 lat

06.08.2015

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór młodych osób w wieku 15-18 lat do jednostek, w których będą mieli możliwość bezpłatnego ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach opiekuńczo-wychowawczych czy kursach zawodowych. Gwarantujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP wraz z całodobową opieką wychowawców. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP www.lubuska.ohp.pl w zakładce REKRUTACJA.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia