Top menu

2015

Ruszył portal wspierający współpracę międzysektorową

29.07.2015

W ramach projektu realizowanego przez Fundację CSR Profit „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, powstał portal:
PartnerstwaLokalne.pl

Szukamy Twarzy Lubuskiej Niepełnosprawności

27.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż Fundacja Ad Rem i portal prasowy www.egorzowska.pl realizują kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego.

DOPALACZE! - GDZIE SZUKAĆ POMOCY!

23.07.2015

W ostatnich okresie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. 
Włączając się w akcję informacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą m.in. skutków zażywania dopalaczy, możliwości leczenia, wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom, uprzejmie informujemy, że na stronie:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html  znajdują się numery telefonów, pod którymi udzielana jest bezpłatna pomoc telefoniczna dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

OFERTA STOWARZYSZENIA Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Lubuskie

14.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, ze w dniu 06 lipca 2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Lubuskie, na zadanie: „Zgrupowanie kondycyjno – rehabilitacyjne Olimpiad Specjalnych” w wysokości 3.000,00 zł.

Konkurs ,,Otwarte Drzwi”

09.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie ,,Otwarte Drzwi”.

Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego

08.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na realizację badań dotyczących „Diagnozy używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego” wybrana została firma OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł z siedzibą przy ul. Rydza Śmigłego 23/10 w Zielonej Górze. 

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej i społecznej

02.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że do dnia 30 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Znamy nazwiska finalistów konkursu Być blisko - zwykli, Niezwykli ludzie

02.07.2015

Znamy nazwiska 6 finalistów konkursu  Być blisko - zwykli, Niezwykli ludzie. To osoby, które same  kiedyś korzystały z pomocy społecznej, teraz niosą pomoc innym.
Dnia 1 lipca 2015 r. r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej na potrzeby konkursu „Być Blisko – zwykli, Niezwykli ludzie”. W terminie od 18 maja do 22 czerwca br. do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęło 27 formularzy konkursowych.

„…by dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia” - XVII Lubuski Tydzień Seniora

01.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pragnie poinformować, że w dniach 5-10 października 2015 roku organizuje obchody XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora.
Tegoroczna edycja Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędzie się pod hasłem „…by dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia” i w bezpośredni sposób odnosi się do działalności prof. Haliny Szwarc– inicjatorki powołania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Zakończył się cykl wykładów dla osób zainteresowanych adopcją

29.06.2015

Wykłady poprowadzili specjaliści z Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, którzy przybliżyli uczestnikom spotkań tematykę adopcji, w tym między innymi warunki formalne, niezbędne do spełnienia przez kandydatów do przysposobienia dziecka oraz procedury kwalifikacyjne i adopcyjne prowadzone w ośrodkach adopcyjnych.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia