Top menu

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  związku z realizacją kampanii pn. „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie, zaprasza do oszacowania wartości zamówienia dotyczącego stworzenia projektu plakatu kampanii i w ynajmu powierzchni reklamowych typu billboard na terenie województwa lubuskiego.

Uprzejmie Prosimy o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów wobec dwóch poniższych wariantów :

I wariant:

Stworzenie projektu plakatu kampanii i wynajem powierzchni reklamowych typu billboard dwustronny o powierzchni ok. 12 m² na okres 31 dni każdy , w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

1)    Projekt w formie pliku PDF i JPG zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem wskazówek, poprawek i sugestii Zamawiającego.

2)    Wydruk (pełny kolor) plakatów na materiale billboardowym Blue Back Side 120 g/m² w jakości niezbędnej do realizacji kampanii promocyjnej na nośnikach wielkoformatowych.

3)    Wyklejenie plakatów na nośnikach wielkoformatowych.

4)    Przeprowadzenie reklamy billboardowej w jednym cyklu - 31 dni.

5)    Monitorowanie reklamy billboardowej, poprzez prowadzanie stałej, bieżącej kontroli jakości wyeksponowanych plakatów.

Prosimy o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów dla I wariantu według poniższej tabeli:

Oszacowanie ceny dla: 

Cena netto

Cena brutto

6 szt.
(3 szt. Zielona Góra, 
3 szt. Gorzów Wlkp.)

   

8 szt.
(4 szt. Zielona Góra,
4 szt. Gorzów Wlkp.)

   

10 szt.
(5 szt. Zielona Góra,
5 szt. Gorzów Wlkp.)

   

II wariant:

Stworzenie projektu plakatu kampanii i wynajem powierzchni reklamowych typu billboard jednostronny o powierzchni ok. 12 m² na okres 31 dni każdy , w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

1)    Projekt w formie pliku PDF i JPG zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem wskazówek, poprawek i sugestii Zamawiającego.

2)    Wydruk (pełny kolor) plakatów na materiale billboardowym Blue Back Side 120 g/m² w jakości niezbędnej do realizacji kampanii promocyjnej na nośnikach wielkoformatowych.

3)    Wyklejenie plakatów na nośnikach wielkoformatowych.

4)    Przeprowadzenie reklamy billboardowej w jednym cyklu - 31 dni.

5)    Monitorowanie reklamy billboardowej, poprzez prowadzanie stałej, bieżącej kontroli jakości wyeksponowanych plakatów.

Prosimy o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów dla II wariantu według poniższej tabeli:

Oszacowanie ceny dla: 

Cena netto

Cena brutto

6 szt.
(3 szt. Zielona Góra, 
3 szt. Gorzów Wlkp.)

   

8 szt.
(4 szt. Zielona Góra,
4 szt. Gorzów Wlkp.)

   

10 szt.
(5 szt. Zielona Góra,
5 szt. Gorzów Wlkp.)

   

Zapraszamy do przedstawienia oszacowania kosztów I i II wariantu i przesłania wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 30 października br. do godziny 14:00 na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 68 323 18 87.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.).

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia