Top menu

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na opracowanie i wykonanie zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie.

Projekt wspófinansowany jest ze środków  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Elżbiety Anny Polak Marszałka Województwa Lubuskiego.

Opis zakładki edukacyjnej:

 • Ilość: od 1 tysiąca do 5 tysięcy sztuk
 • Rozmiar: 70/190
 • Druk: offset/full color
 • Papier: kreda matowa
 • Sztywność: papier 350 g
 • Folia: dwustronna błysk
 • Zamawiający posiada wstępny projekt (tekst + zdjęcia) – Wykonawca przygotuje projekt graficzny
   do wydruku
 • Wykonawca umieści logotypy wskazane przez Zamawiającego
 • Przygotowane przez Wykonawcę projekty graficzne będą podlegały akceptacji Zamawiającego
 • Koszty dostawy - transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Prosimy o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów według poniższej tabeli:

Oszacowanie ceny dla:

Cena netto

Cena brutto

1 tysiąca szt.

   

2 tysięcy szt.

   

3 tysięcy szt.

   

4 tysięcy szt.

   

5 tysięcy szt.

   

Zapraszamy do przedstawienia oszacowania kosztów i przesłania wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 28 października br. do godziny 14:00 na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 68 323 18 87.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.).

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia