Top menu

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących przeprowadzenia badania:

Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek  przez  studentów  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zdiagnozowanie stanu zdrowia, używania substancji psychoaktywnych i uzależnień od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu)  wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W kalkulacji należy uwzględnić przygotowanie szczegółowej koncepcji diagnozy w oparciu o poniższe kryteria:
1.   Kryteria badania:

a)  Badanie obejmuje zjawisko używania narkotyków, alkoholu, papierosów, dopalaczy i uzależnienia od tych substancji, problemu zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu)  oraz stanu zdrowia.

  Zadaniem badań jest określenie skali zjawisk, przedstawienie wzorów używania, ocena dostępności substancji psychoaktywnych oraz prezentacja postaw na ten temat.

b)  Badanie zostanie przeprowadzone na następującej próbie:

-  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim  - 840 osób.

-  Uniwersytet Zielonogórski  – 4 200 osób. 

-  Próba powinna objąć studentów I oraz III roku studiów licencjackich wszystkich kierunków studiów, które prowadzi badana uczelnia.

c)  Technika badawcza:  ankieta audytoryjna realizowana pod kontrolą prowadzących zajęcia.

d)  Oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego harmonogramu badania , wskazującego konkretne dni realizacji badania na uczelniach. Harmonogram zostanie skonsultowany z uczelniami, które wraz z Zamawiającym mogą wyrazić konieczność wprowadzenia zmian, ze względu na sposób prowadzenia zajęć. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zmian w harmonogramie zaproponowanych przez Zamawiającego.

e)  Narzędzie badawcze: ankieta powinna zawierać od 150 do maksymalnie 180 zmiennych z uwzględnieniem uwag i wskazówek Zamawiającego.

Badanie zostanie zrealizowane do grudnia 2015 r., wyniki badań zostaną przedstawione w postaci raportu w wersji papierowej oraz elektronicznej (prezentacja multimedialna).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wstępnej kalkulacji kosztów wyłącznie w wersji elektronicznej  do dnia 18 września br. do godziny 14:00 na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 68 323 18 87.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.).

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia