Top menu

Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w roku 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2016.

Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Termin realizacji zamówienia od  01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz badań będący załącznikiem nr 2 siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Al. Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie: "Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w 2016 r."

Termin nadsyłania/ złożenia ofert – do dnia 30 grudnia 2015 r. do godziny 15.00.

Oferty nadesłane/ złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 323 18 83.

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2- Wykaz badań.

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia