Top menu

Opracowanie i wydruk zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na opracowanie i wydruk zakładki edukacyjnej do książki w ramach projektu „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt wspófinansowany jest ze środków  Ministra Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Elżbiety Anny Polak Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zapytanie ofertowe oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

Zapraszamy do składania propozycji wykonania usługi na formularzu odpowiedzi ofertowej i przesłania wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl w terminie do dnia 10 listopada 2015 r., do godz. 14:00 . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 68/3231887.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia