Top menu

Wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej w związku z organizacją w dniu 11 grudnia br. „Mikołajek” dla dzieci zaprasza do składania ofert na zadanie pn. wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób. 

Zakres zadań zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część projektu umowy (w załączeniu).

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 12 listopada 2015 r., do godz. 14:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia