Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup materiałów biurowych.
Oferowane materiały biurowe muszą być dostarczone na koszt wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, wg. załącznika nr 2.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.
Oferta winna być złożona na załączniku nr 1 w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na artykuły biurowe - stanowiący załącznik nr 2, wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
m.einbacher@rops.lubuskie.pl
Termin nadsyłania ofert – do dnia 9 listopada 2015 r., do godziny 15:00.
Oferty nadesłane po terminie nie będą poddane ocenie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 323 19 22.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia