Top menu

2016

Pogadanka o dopalaczach

25.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze realizuje od 2015 r. na terenie województwa lubuskiego kampanię społeczną pn. „Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno życie”. Kampania powstała w odpowiedzi na duży problem społeczny nasilający się wśród młodych ludzi, dotyczący używania substancji zastępczych o działaniu podobnym do narkotyków. 

Zapraszamy na Mikołajkowe Targi – 27 XI 2016 r. Muzeum Etnograficzne w Ochli

24.11.2016

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie pn. „Idą święta” czyli tradycyjne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W klimatycznych wnętrzach muzealnych zagród będzie można poczuć się jak w dawnej wsi, kiedy to ludzie spotykali się w domach i wspólnie pracowali, robili ozdoby, śpiewali, rozmawiali i bawili się.
 

Zakończenie szkolenia: Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy

23.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 21-23 listopada br. szkolenie pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” dla 20 uczestników  –  członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego. Zajęcia odbywały się w Motelu 118 przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.  

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w Akcji 2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

23.11.2016

Narodowa Agencja programu Erasmus+ Edukacja dorosłych uprzejmie informuje, że 7 grudnia 2016 r. w Warszawie organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów na mniejszą skalę (dotyczących wymiany doświadczeń) w Akcji 2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Spotkanie będzie również okazją do skonsultowania pomysłów na projekty w Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” 21-23 listopada 2016 r., Motel 118, Zielona Góra

18.11.2016

Uprzejmie informujemy, że do udziału w szkoleniu pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy", które odbędzie się w dniach 21 - 23 listopada w Motelu 118 w Zielonej Górze, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Oferta Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin złożona w trybie pozakonkursowym

16.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 09 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) przez Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin na zadanie pn.: „Wyjazd integracyjno – wspomagający, dający wsparcie psychiczne osobom chorym na chorobę Parkinsona – członkom Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona Ich Rodzin”- o dotację  w wysokości 5.400 zł (przy koszcie całkowitym zadania 22.800 zł).

Zaproszenie do konsultacji nowych wojewódzkich Programów polityki społecznej

16.11.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że przygotował projekty Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej , które będą obowiązywały od 2017 r.

Wycena zorganizowania atrakcji podczas „Mikołajek 2016”

14.11.2016

Uprzejmie informujmy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze planuje zorganizować w dniu 5 grudnia 2016 r. imprezę mikołajkową dla około 125 dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz znajdujących się w rodzinach zastępczych. Impreza miałaby się odbyć w godzinach od 10.00 – 14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Bardzo prosimy o wycenę zorganizowania atrakcji związanych z ww. imprezą.

Dzień Otwarty w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

10.11.2016

W dniu 5 listopada 2016 r. w Ośrodku Adopcyjnym odbył się Dzień Otwarty, który miał na celu przybliżyć osobom zainteresowanym procedury adopcyjne, poznać kadrę ośrodka. W trakcie tego dnia przeprowadzony został wykład przez jedną z mam adopcyjnych, która podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami związanymi z adopcją. 

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia