Top menu

2016

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej

20.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902) informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie programowania w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nikt nie został wybrany.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej W Zielonej Górze

18.10.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej W Zielonej Górze:
1. Stanowisko: Inspektor 
2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw strategii i programów
3 . Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Studia doktoranckie w Instytucie Pracy l Spraw Socjalnych

18.10.2016

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, wysoko ceniona w Polsce placówka naukowo-badawcza w dziedzinie szeroko pojętej problematyki pracy i zatrudnienia, prowadzi również działalność edukacyjną, w tym Program Doktorancki z ekonomii. W lPiSS wypromowano wielu doktorów nauk ekonomicznych. Z przyjemnością informujmy. że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych uruchamia w listopadzie br. już XV edycję Programu Doktoranckiego .

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2016

18.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 07.10.2016 r. na "Zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2016" informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez firmę  EXPERT PRINT  Karol Wielogórski, Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

18.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 07.10.2016 r. na "Zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego" informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez firmę INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8,  80-371 Gdańsk.

Zapytanie ofertowe na wydruk materiałów konferencyjnych i plakatów

17.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania ofert na usługę dotyczącą wydruku materiałów konferencyjnych i plakatów. Usługa realizowana jest w ramach projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa” dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

informacja o wyniku naboru na stanowisko: Główny specjalista ds. kadr i szkoleń ½ etatu

17.10.2016

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista ds. kadr i szkoleń w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Barbara Redmer

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania ofert na usługę dotyczącą zorganizowania kompleksowego szkolenia metodą seminaryjno - warsztatową dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Usługa jest współfinansowana ze środków budżetu państwa na realizację zadania określonego w art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390) tj. na organizację szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. Produkcja i emisja spotu radiowego obejmującego zasięgiem województwo lubuskie

12.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.09.2016 r., dotyczącego produkcji i emisji spotu radiowego obejmującego zasięgiem województwo lubuskie w ramach projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa” dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Radio Plus z siedzibą w Zielonej Górze,. os. Kaszubskie 8.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. Projekt plakatu kampanii oraz wynajem powierzchni reklamowych typu billboard

12.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.09.2016 r., dotyczącego projektu plakatu kampanii oraz wynajmu powierzchni reklamowych typu billboard w ramach projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa” dofinansowanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje, że została wybrana oferta złożona przez firmę VIS MEDIA z siedzibą w Cierpicach, Wielka Nieszawka, ul. Złota 7.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia