Top menu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 grudnia 2016 r. podjął uchwałę nr 158/2093/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 18 stycznia 2017 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowa 13 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały, treść ogłoszenia, wzór oferty oraz kartę oceny wniosku. 

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia