Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń w roku 2017.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra w roku 2017.

Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości powierzchni biurowych w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze o łącznej powierzchni 801,00 m², w tym:

- na I kondygnacji budynku przyziemie o powierzchni 225,00 m²,

- na III kondygnacji budynku o powierzchni 305,00 m²,

- na IV kondygnacji budynku o powierzchni 212,00 m²,

-korytarze i klatka schodowa o powierzchni 59,00 m².

Prace polegające na utrzymaniu czystości będą obejmowały:

a) zamiatanie, mycie i odkurzanie powierzchni podłóg i schodów pięć razy w tygodniu;

b) codzienne przecieranie powierzchni mebli biurowych, drzwi, parapetów oraz poręczy;

c) codzienne sprzątanie pomieszczeń sanitarnych wraz z uzupełnianiem nowoczesnymi materiałami eksploatacyjnymi i przyjaznymi ekologicznie środkami czystości,

d) mycie okien 3 razy w roku /z nastaniem wiosny, końca lipca, jesienią do 30 listopada /,

e) utrzymywanie czystości na dziewięciu miejscach parkingowych wraz ich odśnieżaniem w miesiącach zimowych.

Wykonawca powyższe prace będzie wykonywać przy użyciu własnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz przez pracowników Wykonawcy.

Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.

Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Oferty muszą być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, w siedzibie Zamawiającego lub przesłane drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze  Al. Niepodległości nr 36 , 65-042 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie „Oferta na świadczenie  usług dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze mieszczącego się przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze w roku 2017 w zakresie stałego sprzątania powierzchni biurowych, sanitariatów oraz miejsc parkingowych.”

Termin nadsyłania /złożenia ofert – do dnia 28 grudnia 2016r. do godziny 14.00.

Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 323 18 83.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia