Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5721685

Dziewiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się IX posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Goście zostali przywitani przez Pana Jakuba Piosika Dyrektora ROPS oraz Panią Urszulę Chudak Przewodniczącą Rady.

Tematem przewodnim posiedzenia była dyskusja z udziałem zaproszonych gości -  Pana Piotra Brombera - Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pani Joanny Branickiej - Kierownika Działu Organizacji i Promocji Zdrowia Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotycząca możliwości finansowania i tworzenia oddziałów geriatrycznych w województwie lubuskim. Pan Dyrektor Piotr Bromber przedstawił planowane działania LOW NFZ na 2019 rok wobec polityki senioralnej. Kolejnym gościem był Pan Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL, który poinformował o planowanych przedsięwzięciach Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz Seniorów z naszego województwa w 2019 roku. Ponadto Pan Jakub Piosik udzielił informacji o ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz  o działalności nowo powstałych trzech poradni dla osób wykluczonych społecznie w Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i w Świebodzinie. Kolejnym tematem spotkania była informacja na temat wprowadzenia Lubuskiej Karty Seniora.

Ostatnim punktem omawianym w czasie posiedzenia były wolne wnioski, m.in. dyskusja na temat planowanych zadań do realizacji w 2019 roku przez Lubuską Społeczną Radę Seniorów.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia