Top menu

Menu

 

 

Licznik odwiedzin: 5721607

Raport z badania „Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w województwie lubuskim"

Obserwatorium Integracji Społecznej zakończyło projekt badawczy pt. „Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w województwie lubuskim".

Głównym celem badania była diagnoza problemów społecznych i jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich w województwie lubuskim w oparciu o dane zastane w latach 2010-2012 oraz badanie ankietowe. Diagnoza została dokonana w oparciu o kluczowe do oceny warunków życia ludności wskaźniki z wielu obszarów takich jak: demografia, rynek pracy i bezrobocie, mieszkalnictwo, edukacja i wychowanie, pomoc społeczna, odsetek osób pracujących w rolnictwie.

Podjęte prace badawcze nakierowane zostały nie tylko na dostarczenie wiedzy o wartościach podanych wskaźników dla poszczególnych miejscowości popegeerowskich, lecz także na porównanie obszarów obciążonych skutkami funkcjonowania i likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych z ogółem obszarów wiejskich województwa lubuskiego. Omówienie jakości życia mieszkańców popegeerowskich wsi na tle mieszkańców nieobciążonych miejscowości wiejskich pozwala na ukazanie głównych różnic, dysproporcji oraz obszarów zwiększających dystans i izolację byłych pracowników PGR-ów.    

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia